เกมส์ Pea Princess : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ Pea Princess : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์ Pea Princess : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด
– ดูลูกวงกลมที่เป็นสีเดียวกัน
– กดเมาส์ค้าง แล้วลากไปตามสีที่เหมือนกัน
– ปล่อยเมาส์
– ทำคะแนนได้ตามกำหนดก็จะผ่าน

- 2010-06-10 9:18:45 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,770 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด